καθύβρισ'

καθύβρισ'
καθύ̱βρισα , καθυβρίζω
treat despitefully
aor ind act 1st sg
καθύ̱βρισο , καθυβρίζω
treat despitefully
plup ind mp 2nd sg
καθύ̱βρισο , καθυβρίζω
treat despitefully
perf imperat mp 2nd sg
καθύ̱βρισε , καθυβρίζω
treat despitefully
aor ind act 3rd sg
καθύ̱βρισαι , καθυβρίζω
treat despitefully
perf ind mp 2nd sg
καθύβρισαι , καθυβρίζω
treat despitefully
aor imperat mid 2nd sg
καθύ̱βρισαι , καθυβρίζω
treat despitefully
aor imperat mid 2nd sg
καθύβρισα , καθυβρίζω
treat despitefully
aor ind act 1st sg (homeric ionic)
καθύ̱βρισα , καθυβρίζω
treat despitefully
aor ind act 1st sg (homeric ionic)
καθύβρισε , καθυβρίζω
treat despitefully
aor ind act 3rd sg (homeric ionic)
καθύ̱βρισε , καθυβρίζω
treat despitefully
aor ind act 3rd sg (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”